Pazartesi - Cuma ( 08.30 - 17.30 )

Etkinlik Takvimi

BELEDİYE MECLİSİ MAYIS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ
Perşembe 02 Mayıs 2019, 17:00
Tıklanma : 2645

GÜZELBAHÇE BELEDİYE MECLİSİ’NİN
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA
02.05.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT:17:00'DE YAPACAĞI
MAYIS AYI 1. BİRLEŞİMİ İLE İLGİLİ GÜNDEM

Meclisin Açılışı.
1- 13.04.2019 Cumartesi Günü Saat: 13.30'da yapılan Nisan Ay'ı Toplantısı 1. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
2- 18.04.2019 Perşembe Günü Saat: 17.00'de yapılan Nisan Ay'ı Toplantısı 2. Birleşimi ile ilgili tutanak özetinin okunup, kabulü.
3- 5393 Sayılı Yasanın 18/b maddesi gereğince hazırlanan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
4-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
a) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 806 sokak ve 808 sokak kesişiminden başlayan ve güneye doğru devam eden dere yatağının imar planına işlenmesine yönelik plan tadilatı ile ilgili önerge.
b) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili önerge.
c) Belediyemiz İmar Müdürlüğü'nün alt birimlerinin oluşturulması ve Belediye Teşkilat Şemasının yeniden belirlenmesi ile ilgili önerge.
d) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Görev Tanımları ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili önerge.
e) Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi 2. fıkrası gereğince Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasındaki ödenek aktarmaları ile ilgili önerge.
f) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yelki Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 33 adresindeki taşınmazın S.S. Yelki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsisi ile ilgili önerge.
g) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yelki Mahallesi, 1373 nolu parselin S.S. Yelki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsisi ile ilgili önerge.
h) Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü Süper Amatör Kümede 3.'lük ödülü alan futbolcuların ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
ı) Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü U-19 Takımının ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
j) Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü U-14 Takımının ödüllendirilmesi ile ilgili önerge.
k) Güzelbahçe Yelki Spor Kulübü 1. Amatör 9. Grupta mücadele eden futbol takımının ödüllendirmesi ile ilgili önerge.
l) Banka Kredisi Kullanılması ile ilgili önerge.
5- İMAR KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelbahçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlı 14522,00 m2 yüzölçümlü 404 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili komisyon raporu.
6- HUKUK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelbahçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlı 14522,00 m2 yüzölçümlü 404 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili komisyon raporu.
7- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORUN GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASI:
- Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelbahçe 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlı 14522,00 m2 yüzölçümlü 404 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili komisyon raporu.
8- Dilek ve temenniler.
9- Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
10- Bir sonraki meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

Özdem Mustafa İNCE
Peyzaj Mimarı
Güzelbahçe Belediye Başkanı
e-imzalıdır