İLAN

1 Ocak 2018 Pazartesi tarihli, 30288 sayılı tebliğ; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların, 36. Maddesine istinaden başvurusu kabul edilmeyen kişilerin, itiraz komisyonuna yapmış oldukları itirazlar REDDEDİLMİŞTİR.

07.03.2018 TARİHİNDE İLAN EDİLMİŞ OLAN LİSTE, 37. MADDEYE İSTİNADEN AYNEN KESİNLEŞMİŞTİR.

           1 Ocak 2018 Pazartesi tarihli, 30288 sayılı tebliğ; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların, 39. Maddesine istinaden sınav yapılacaktır.

SINAV, 21.03.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09.00 DA BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİNDE YAPILACAKTIR.